Instagram

آموزش پایتون – کاربرد continue در حلقه‌های تکرار (جلسه سیزدهم)

عنوان جلسه سیزدهم آموزش رایگان پایتون

دراین آموزش، شما در قالب یک مثال کاربردی و ساده، علاوه بر مروری بر مفاهیم گذشته، با عبارت continue آشنا می‌شوید و کاربرد آن را می‌آموزید …

آموزش پایتون – عبارت break و کاربرد else در حلقه تکرار (جلسه دوازدهم)

عنوان جلسه دوازدهم آموزش تابستانه پایتون

در این جلسه در قالب یک کد کوتاه جهت شناسایی اعداد اول، شما هم عبارت break و هم کاربرد else در حلقه تکرار را می‌آموزید …