Instagram

وبلاگ

کاربردهای GIS و بازار کار آن در ایران (وبینار هفته پژوهش دانشگاه هرمزگان سال ۹۹)

پوستر وبینار هفته پژوهش سال ۹۹ با عنوان کاربرد های GIS و بازار کار آن در ایران

در این وبینار به طور تخصصی به کاربردهای مختلف GIS و بازار کار آن در ایران با استناد به خبرگزاری های رسمی پرداخته شده است و میتواند راهنمای خوبی جهت انتخاب رشته GIS جهت ادامه تحصیل واقع شود …

سخنرانی‌های روز جهانی GIS سال ۲۰۲۰ (ژئواینفورماتیک و سیر تا پیاز ادامه تحصیل در کانادا)

GIS day 2020 poster

در جشن روز GIS امسال (۲۰۲۰) دو سخنرانی مهم از دکتر صادقی نیارکی با عنوان ژئواینفورماتیک و حوزه های نوین و مهندس مریم مرادی با موضوع بررسی شرایط ادامه تحصیل در کانادا …

آموزش رایگان انوی – تبدیل بین انواع سیستم مختصات‌ها (جلسه ششم)

عنوان جلسه ششم آموزش رایگان نرم افزار ENVI

در این جلسه با انواع تبدیل میان سیستم مختصات ها، معرفی زون و روش برآورد آن، تبدیل سیستم مختصات نقاط به صورت گروهی و اخذ خروجی …