Instagram

آموزش رایگان انوی – تبدیل بین انواع سیستم مختصات‌ها (جلسه ششم)

عنوان جلسه ششم آموزش رایگان نرم افزار ENVI

در این جلسه با انواع تبدیل میان سیستم مختصات ها، معرفی زون و روش برآورد آن، تبدیل سیستم مختصات نقاط به صورت گروهی و اخذ خروجی …

آموزش تابستانه QGIS – تعیین محدوده مراکز خدماتی (جلسه نهم)

عنوان جلسه نهم آموزش رایگان تابستانه QGIS

آموزش کار با افزونه QuickOSM، دانلود موقعیت فست فودها، تعیین سیستم مختصات، تعیین محدوده خدماتی فست فودها و نمایش بر روی OSM …