Instagram

آموزش تابستانه QGIS – تعیین محدوده مراکز خدماتی (جلسه نهم)

عنوان جلسه نهم آموزش رایگان تابستانه QGIS

آموزش کار با افزونه QuickOSM، دانلود موقعیت فست فودها، تعیین سیستم مختصات، تعیین محدوده خدماتی فست فودها و نمایش بر روی OSM …

آموزش تابستانه QGIS – تعیین محدوده مراکز خدماتی (جلسه هشتم)

عنوان جلسه هشتم آموزش رایگان تابستانه QGIS

آموزش دانلود و نصب افزونه Coordinate capture، راه اندازی افزونه، کلیک بر روی نقاط مختلف و استخراج مختصات آنها در سیستم تصویرهای مختلف …

آموزش تابستانه QGIS – وارد کردن مختصات (جلسه پنجم)

عنوان جلسه پنجم دوره تابستانه QGIS

در این آموزش شما فعال کردن ابزار advanced digitizing، ایجاد نقشه با وارد کردن مختصات مطلق نقاط، ایجاد نقاط با وارد کردن طول و زاویه به روش قطبی و بررسی ..