Instagram

آموزش تابستانه QGIS – اینفوگرافیک معرفی Plugin ها در QGIS (جلسه هفتم)

عنوان جلسه هفتم آموزش رایگان تابستانه QGIS

در این جلسه شما نحوه ورود به نرم افزار و نصب افزونه ها را می‌آموزید و با وب سایت جامع Plugin های جدید، پرکاربرد و کاربرپسند آشنا خواهید …

آموزش تابستانه QGIS – کار با فایل‌های متنی و مختصات شمیمی املاک (جلسه ششم)

عنوان جلسه ششم دوره تابستانه QGIS

در این آموزش وارد کردن نقاط به دست آمده از GPS (شمیم)، نمایش بر روی نقشه های موجود، بررسی همسایگی ها و اندازه گیری روی نقاطتبدیل به فایل های اتوکدی را …

آموزش تابستانه QGIS – وارد کردن مختصات (جلسه پنجم)

عنوان جلسه پنجم دوره تابستانه QGIS

در این آموزش شما فعال کردن ابزار advanced digitizing، ایجاد نقشه با وارد کردن مختصات مطلق نقاط، ایجاد نقاط با وارد کردن طول و زاویه به روش قطبی و بررسی ..

آموزش پایتون – عبارات شرط ، مقادیر بولین و عملگرهای قیاسی استاندارد (جلسه ششم)

عنوان جلسه ششم

در این جلسه شما می‌آموزید که عبارت شرط چیست، به چه مقادیری باینری یا بولین گفته می‌شود، دیتا تایپ‌های مختلف پایتون هریک چه مقدار بولین دارند، تابع bool …

آموزش تابستانه QGIS – محاسبه اتوماتیک در جدول اطلاعات توصیفی (جلسه چهارم)

عنوان جلسه چهارم دوره تابستانه QGIS

در جلسه چهارم آموزش تابستانه QGIS می‌آموزید چگونه مقادیر جدول اطلاعات توصیفی را به صورت اتوماتیک پر کنید و با ابزارهای اندازه گیری، طول و مساحت و زاویه …

آموزش تابسنانه QGIS – کار با داده‌های polygon و جدول اطلاعات توصیفی (جلسه سوم)

عنوان جلسه سوم دوره تابستانه QGIS

در جلسه سوم آموزش تابستانه QGIS شما می‌آموزید لایه پلی گونی بسازید، در جدول اطلاعات توصیفی ستون جدید ایجاد کنید، جداول را دستی پر کنید و یا ستونی را حذف …

آموزش پایتون – تعریف list ها و کار با آن‌ها و اندیس گذاری معکوس (جلسه پنجم)

عنوان جلسه پنجم

در این جلسه از آموزش تابستانه پایون شما می‌آموزید list ها را تعریف کنید، اعضاء آن‌را تغییر دهید و حذف کنید، به انتهای آن عضو جدید اضافه کنید و …

آموزش پایتون – تعریف string ها، کار با آن ها و اندیس گذاری (جلسه چهارم)

عنوان جلسه چهارم

در این آموزش می‌آموزید که چطور به محیط IDLE بروید، رشته‌ها را تعریف کنید، آن‌ها را با هم ادغام کنید، تکرارشان کنید، اندیس گذاری ک=کنید و …

آموزش پایتون – تعریف متغیر، تقسیم صحیح و باقی مانده و تعریف اعداد مختلط (جلسه سوم)

عنوان جلسه سوم

آنچه در این ویدئو از پایتون یادخواهید گرفت : نحوه تعریف متغیر. نکات مهم در تعریف متغیر. عملگرهای ریاضی تقسیم صحیح و باقی‌مانده. معرفی اعداد مختلط و نحوه تعریف آن‌ها.

آموزش پایتون – عملگرهای ریاضی و کامنت و نکات پایه (جلسه دوم)

عنوان جلسه دوم آموزش پایتون

در این قسمت شما نکات پایه، نحوه کامنت گذاری و همچنین عملگرهای ریاضی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را در پالتون می‌آموزید و با primary prompt نیز آشنا می‌شوید …