پکیج آموزش جامع آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری

(دیدگاه 1 کاربر)

ریال 14,470,000

در این محصول آموزشی ، مباحث مطرح در آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری به شکلی جامع، در 25 ساعت کلاس تصویری تدریس شده است. این پکیج در 18 فصل …

توضیحات

در این محصول آموزشی ، مباحث مطرح در آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری به شکلی جامع، در ۲۵ ساعت کلاس تصویری تدریس شده است. این پکیج در ۱۸ فصل بخش‌بندی‌ شده و به صورت کاملاً کاربردی به آموزش دروس مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نظام ‌مهندسی نقشه‌بردای می‌پردازد. مطابق ادعای مدرس، با تهیه‌‌ی این پکیج (و بدون‌شک تلاش و ممارست خود) شما به صورت تضمینی قبولی خود را قطعی خواهید کرد چرا که بهترین جزوات کشور در آموزش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در زیر سیلابس تدریسی به تفکیک آمده است.

 

تحلیل آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

 

مدرس:

مهدی خوش لهجه آذر (فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

پس از خرید محصول، راه ارتباطی شما با مدرس در اختیارتان قرار خواهد داده شد تا در صورت داشتن هرگونه سوال در محدوده سرفصل‌های آموزشی از ایشان راهنمایی بگیرید

 

فصل یک : مفاهیم پایه‌ای نقشه‌برداری (کل زمان آموزش این فصل ۸۰ دقیقه)

 • جلسه یک – معرفی نقشه‌برداری و حوزه‌ی کاری آن (۲۱ دقیقه)
 • جلسه دو – شکل زمین و سطوح مبنا (۲۶ دقیقه)
 • جلسه سه – نقشه و مقیاس (۳۳ دقیقه)
 • جلسه چهار – مرور مفاهیم و حل مسائل (۲۸ دقیقه)
 • جلسه پنج – مرور مفاهیم و حل مسائل مختلف (۲۲ دقیقه)
 • جله شش – مرور مفاهیم و حل مسائل مختلف (۱۴ دقیقه)

فصل دوم : اندازه‌گیری فاصله (کل زمان آموزش این فصل ۹۸ دقیقه)

 • جلسه یک – کلیات اندازه‌گیری فاصله – بخش اول (۱۱ دقیقه)
 • جلسه دو – کلیات اندازه‌گیری فاصله – بخش دوم (۱۵ دقیقه)
 • جلسه سه – مساحی (۱۹ دقیقه)
 • جلسه چهار – خطاهای مساحی (۵۳ دقیقه)

فصل سوم : ترازیابی (کل زمان آموزش این فصل ۹۵ دقیقه)

 • جلسه یک – کلیات ترازیابی (۱۹ دقیقه)
 • جلسه دو – شیوه‌های ترازیابی (۱۶ دقیقه)
 • جلسه سه – خطاهای ترازیابی (۲۳ دقیقه)
 • جلسه چهار – کلیماسیون و نظارت بر ترازیابی (۲۷ دقیقه)
 • جلسه پنج – سرشکنی و ترازیابی (۱۰ دقیقه)

فصل چهارم : زاویه‌یابی (کل زمان آموزش این فصل ۱۲۴ دقیقه)

 • جلسه یک – کلیات زاویه‌یابی (۲۳ دقیقه)
 • جلسه دو – روش‌های زاویه‌یابی افقی (۳۰ دقیقه)
 • جلسه سه – زاویه‌یابی خارج از ایستگاه و کاربردهای آن (۲۹ دقیقه)
 • جلسه چهار – اندازه‌گیری زاویه قائم (۱۴ دقیقه)
 • جلسه پنج – ترازیابی مثلثاتی (۲۰ دقیقه)
 • جلسه شش – تنظیمات زاویه‌یاب (۸ دقیقه)

فصل پنجم : تعیین حجم عملیات خاکی (کل زمان آموزش این فصل ۶۷ دقیقه)

 • جلسه یک – کلیات حجم عملیات خاکی (۱۷ دقیقه)
 • جلسه دو – حالت‌های مختلف پروژه و تعیین مساحت سطح مقطع (۱۸ دقیقه)
 • جلسه سه – حل چند تمرین (۱۴ دقیقه)
 • جلسه چهار – دیگر روش‌های تعیین حجم عملیات خاکی (۱۸ دقیقه)

فصل ششم : سامانه تعیین موقعیت جهانی (کل زمان آموزش این فصل ۱۵۱ دقیقه)

 • جلسه یک – مفاهیم اولیه سامانه تعیین موقعیت ماهواره‌ای (۲۱ دقیقه)
 • جلسه دو – دستگاه‌های سیستم مختصاتی و تبدیلات آن‌ها (۲۰ دقیقه)
 • جلسه سه – دستگاه‌های مرجع زمان (۱۳ دقیقه)
 • جلسه چهار – ضریب تعدیل دقت (۷ دقیقه)
 • جلسه پنج – نکات جامع GPS – بخش اول (۲۷ دقیقه)
 • جلسه شش – نکات جامع GPS – بخش دوم (۱۸ دقیقه)
 • جلسه هفت – نکات جامع GPS – بخش سوم (۲۳ دقیقه)
 • جلسه هشت – نکات جامع GPS – بخش چهارم (۲۲ دقیقه)

فصل هفتم : ژئودزی یک (کل زمان آموزش این فصل ۸۴ دقیقه)

 • جلسه یک – زمین و حرکات آن (۲۵ دقیقه)
 • جلسه دو – میدان ثقل (۲۰ دقیقه)
 • جلسه سه – ژئوئید و سطوح (۲۴ دقیقه)
 • جلسه چهار – نکات تکیمیلی (۱۵ دقیقه)

فصل هشتم : ژئودزی دو (کل زمان آموزش این فصل ۱۰۰ دقیقه)

 • جلسه یک – سیستم های مختصات (۱۹ دقیقه)
 • جلسه دو – روابط بین سیستم‌های مختصات (۲۷ دقیقه)
 • جلسه سه – هندسه و تعاریف مهم (۲۶ دقیقه )
 • جلسه چهارم – سیستم‌های تصویر و ضرایب (۲۸ دقیقه)

فصل نهم : فیزیکال ژئودزی (کل زمان آموزش این فصل ۱۲۱ دقیقه)

 • جلسه یک – گرانی‌سنجی و گراویمتری (۲۰ دقیقه)
 • جلسه دو – شتاب (۱۱ دقیقه)
 • جلسه سه – سرشکنی شبکه‌های گراویمتری (۲۷ دقیقه)
 • جلسه چهار – مدل‌های گرادیان ارتفاعی (۲۳ دقیقه)
 • جلسه پنج – سیستم‌های ارتفاعی (۱۳ دقیقه)
 • جلسه شش – تعیین میدان ثقل زمین (۲۷ دقیقه)

فصل دهم : فتوگرامتری (کل زمان آموزش این فصل ۳۲۸ دقیقه)

 • فتوگرامتری تحلیلی – ۴ جلسه به همراه جزوه (۱۲۶ دقیقه)
 • فتوگرامتری مقدماتی – ۴ جلسه به همراه جزوه (۱۰۵ دقیقه)
 • نکات فتوگرامتری تحلیلی – ۲ جلسه (۳۹ دقیقه)
 • نکات فتوگرامتری مقدماتی – ۲ جلسه (۵۸ دقیقه)

فصل یازدهم : سنجش از دور (کل زمان آموزش این فصل ۱۴۰ دقیقه)

 • جلسه یک – مقدمه (۸ دقیقه)
 • جلسه دو – آشنایی با سنجش از دور (۳۹ دقیقه)
 • جلسه سه – قدرت تفکیک در سنجش از دور (۳۶ دقیقه)
 • جلسه چهار – سنجنده‌های سنجش از دور اپتیک (۴۴ دقیقه)
 • جلسه پنج – سنجنده‌های سنجش از دور راداری (۱۳ دقیقه)

فصل دوازدهم : سامانه اطلاعات مکانی (کل زمان آموزش این فصل ۳۶ دقیقه)

 • سامانه‌های نوین نقشه‌برداری (۳۶ دقیقه)

فصل سیزدهم : مقررات ملی ساختمان، مبحث اول، تعاریف (کل زمان آموزش این فصل ۲۲ دقیقه)

 • تعاریف (۲۲ دقیقه)

فصل چهاردهم : مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری (کل زمان آموزش این فصل ۶۳ دقیقه)

 • جلسه یک – آشنایی با مفاهیم و تعاریف (۲۲ دقیقه)
 • جلسه دو – وظایف بخش های مختلف و حدود صلاحدید (۲۸ دقیقه)
 • جلسه سه – حدود صلاحدید مهندسان نقشه بردار و نکات تکمیلی (۱۳ دقیقه)‌

فصل پانزدهم : مقررات ملی ساختمان، ایمنی و حفاظت (کل زمان آموزش این فصل ۵۴ دقیقه)

 • جلسه یک – مقدمات و تعاریف (۱۳ دقیقه)
 • جلسه دو – ایمنی و حفاظت، بخش اول (۲۵ دقیقه)
 • جلسه سه – ایمنی و حفاظت، بخش دوم (۱۶ دقیقه)

فصل شانزدهم : پدافند غیرعامل (کل زمان آموزش این فصل ۵۷ دقیقه)

 • جلسه یک – کلیات پدافند غیرعامل (۱۸ دقیقه)
 • جلسه دو – تعاریف (۸ دقیقه)
 • جلسه سه – ملاحظات (۱۹ دقیقه)
 • جلسه چهار – انهدام پیش‌رونده (۱۲ دقیقه)

فصل هفدهم : مباحث تکمیلی (کل زمان آموزش این فصل ۱۷ دقیقه)

 • یادآوری فرمول‌های ریاضی (۱۷ دقیقه)

فصل هجدهم : حل مسائل متعدد

 

فایل‌های تکمیلی

 • PDF فرمول‌ها و نکات برای سر جلسه آزمون
 • تحلیل آزمون‌های سال‌های پیشین به صورت PDF و آمار و اطلاعات
 • آزمون نظام‌ مهندسی نقشه‌برداری سال‌های ۹۳پیشین به همراه کلید واژه
 • تعرفه خدمات نقشه‌برداری
 • جزوات برتر کشور برای مطالعه بیشتر (۱۵۰۰ صفحه جزوه اسکن شده)
 • دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری
‫5/5 ‫(1 نظر)

اطلاعات بیشتر

برند

GISدان

1 دیدگاه برای پکیج آموزش جامع آزمون نظام مهندسی نقشه‌برداری

 1. mozaffarimahsa96

  با سلام. پکیج بسیار کامل و کاربردی بود. با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: مهدی خوش لهجه آذر
 • فروشنده: mahdi_kh_azar
 • آدرس:
 • 5.00 5.00 امتیاز از 1 دیدگاه
محصولی یافت نشده است!